Zpět

Znáte česká přísloví a rčení?

Zde máte možnost zjistit, jak na tom jste...
Vždy zvolte ten text, který je spravným doplněním části textu v otázce.
1. Jak se do lesa volá, ...
  ... až se ucho utrhne.
  ... tak se z lesa ozvývá.
  ... tak vyběhne myslivec.
  ... tak opadá jehličí.
2. Kdo jinému jámu kopá ...
  ... není přítele hoden.
  ... je pěkně zlomyslný.
  ... sám do ní padá.
  ... lopatu svoji zlomí.
3. Bez peněz ...
  ... jsi na štíru.
  ... do hospody nelez.
  ... poznáš nejlepšího přítele.
  ... nejsou koláče.
4. Tichá voda ...
  ... teče klidně.
  ... most nestrhne.
  ... má silný proud.
  ... břehy mele.
5. Jablko nepadá ...
  ... daleko od stromu.
  ... nikomu na hlavu.
  ... z čistého nebe.
  ... jen na půl shnilé.
6. Mnoho psů ...
  ... bude hon.
  ... málo koček.
  ... zajícova smrt.
  ... velký štěkot.
7. Dvakrát měř, ...
  ... třikrát řež.
  ... jednou řež.
  ... a dobře koukej.
  ... jednou znač.
8. Komu se nelení, ...
  ... ten má koláče.
  ... chodí do práce.
  ... vstává před snídaní.
  ... tomu se zelení.
9. Jednooký ...
  ... stále vidí.
  ... mezi slepými králem.
  ... sluha Boží.
  ... nedobře vidí.
10. Nehas ...
  ... co nehoří.
  ... co není potřeba.
  ... co tě nepálí.
  ... pro svého nepřítele.
11. Potmě ...
  ... každá kočka černá.
  ... má strach velké oči.
  ... není vidět.
  ... každý zlodějem.
12. Devatero řemesel, ...
  ... učený z nebe nespadl.
  ... desátá bída.
  ... a přece žádný řemesník.
  ... žádné pořádné.
13. Vzduch ...
  ... boží duch.
  ... čístá duše.
  ... bouři nosívá.
  ... je všude kolem.
14. Malé ryby ...
  ... dobrá násada.
  ... nestojí za námahu.
  ... se vždycky chytí.
  ... taky ryby.
15. Studený máj ...
  ... čtyřicet dní kape.
  ... horké léto.
  ... po tuhé zimě bývá.
  ... ve stodole ráj.
16. Na sv. Řehoře ...
  ... hloupý sedlák neoře.
  ... žába skáče po dvoře.
  ... sedlák tlačí trakaře.
  ... každý rád si zapěje.
17. Spíše projde velbloud uchem jehly, ...
  ... nežli pravda zvítězí.
  ... nežli bohatec vejde do království nebeského.
  ... nežli ti někdo pomůže.
  ... nežli poznáš nepřítele.
18. Kdo lže ...
  ... dobře činí.
  ... špatně skončí.
  ... ten krade.
  ... ztratí svého přítele.
19. Na Hromnice musí skřivan vrznout, ...
  ... i kdyby měl vstávat.
  ... i když létat neumí.
  ... i kdyby měl zmrznout.
  ... i kdyby ho kočka snědla.
20. Komu není shůry dáno, ...
  ... tomu nepomůže nic.
  ... v apatyce nekoupí.
  ... se na studia nehodí.
  ... každému hned naletí.
21. Ryba i host ...
  ... se k obědu sejdou.
  ... třetí den smrdí.
  ... kosti nejí.
  ... se rádi nají.
22. S poctivostí ...
  ... nejdál dojdeš.
  ... nikam nedojdeš.
  ... se svět projít nedá.
  ... se nikde nenajíš.
23. Kdo po tobě kamenem, ...
  ... ty po něm kamenem.
  ... ty po něm chlebem.
  ... nikdy se netrefí.
  ... ten špatnou ženu mívá.
24. Kdo chce s vlky žíti, ...
  ... musí pelech míti.
  ... nesmí kočkou býti.
  ... nesmí v noře býti.
  ... musí s nimi výti.
25. Boží mlýny melou ...
  ... dobrou mouku.
  ... každému včas.
  ... pomalu, ale jistě.
  ... všem stejný krajíc.
26. Vojna ...
  ... není kojná.
  ... není pro zábavu.
  ... musí být.
  ... dělá z chlapců muže.
27. Mráz ...
  ... nejen v zimě přichází.
  ... kopřivu nespálí.
  ... nejen počasí přináší.
  ... ledy chystá.
28. Líná huba - ...
  ... klidné manželství.
  ... ani koláče nejí.
  ... holé neštěstí.
  ... slovo neřekne.
29. Mrtvý ...
  ... prd ví.
  ... nikam neuteče.
  ... třetí den smrdí.
  ... z nebe nespadl.
30. Spravuj vůz, ...
  ... dokud jsi mladý.
  ... než potřebuješ jet.
  ... i když nepotřebuješ jet.
  ... než se kola rozběhnou.
31. Co se prolilo, ...
  ... bývá vylito.
  ... tím se nedolévá.
  ... musí se zaplatit.
  ... má být vzpomenuto.
32. Dvakráte za rok ...
  ... slunce nezapadne.
  ... žena se nevdává.
  ... mráz nepřichází.
  ... léto nebývá.
33. Buď si voda kalná, ...
  ... jen když se mele.
  ... na dno je stejně vidět.
  ... rybník stejně napustí.
  ... žena je mi věrná.
34. Co má viseti, ...
  ... se samo nepověsí.
  ... neutone.
  ... přece spadne.
  ... nezvítězí.
35. Od otce statek, ...
  ... od matky rada.
  ... od Boha žena.
  ... od ženy věno.
  ... od Boha píle.
36. Kdo rád si namlouvá, ...
  ... nerad se žení.
  ... sám zůstává.
  ... proutník bývá.
  ... věno nezíská.
37. Povoluj ženě ...
  ... peklem se ti odmění.
  ... a doma ji nehledej.
  ... a pak hledej ji po cizích domech.
  ... a za cízí nechoě.
38. Lesem šel ...
  ... a o kořen zakopl.
  ... a medvěd ho přepadl.
  ... a žádný ho neviděl.
  ... a stromy neviděl.
39. Víno není vinno, ...
  ... že slunce svítí.
  ... že se lidé ožírají.
  ... že léto končí.
  ... že se sudy smolí.
   

Zpět