Zpět

Latinské výrazy

Často se kolem nás objevují, ale víte doopravdy, co znamenají?
Vyzkoušejte zde své znalosti a uvidíte...
Vždy zvolte ten text, který je spravným překladem otázky.
1. Repetitio est mater studiorum.
  Opakování nikomu neškodí.
  Opakování matka moudrosti.
  Repetent matkou moudrosti.
2. In vino veritas.
  Ve víně je život.
  Víno je v sudech.
  Ve víně je pravda.
3. De iure.
  Podle spravedlnosti.
  Podle práva.
  Podle soudu.
4. Bona fide.
  V dobrém úmyslu.
  S velkým prospěchem.
  Basta fidli.
5. In medias res.
  K jádru věci.
  Do prostřed boje.
  V království.
6. Finis coronat opus.
  Konec korunuje mistra.
  Funus za korunu.
  Konec korunuje dílo.
7. Status quo ante.
  Dřívější stav.
  Nynější stav.
  Špatný stav.
8. Lambe mihi nates.
  Přineste můj notes.
  Polibte mi prdel.
  Člověk k přírodě.
9. Forma viros neglecta decet.
  Ženy jsou vždy upravené.
  Mužům sluší nedbalý vzhled.
  Ničící forma virózy.
10. Errare humanum est.
  Chybovati je lidské.
  Blbci nevymřou.
  Všude jsou chyby.
11. Pecunia non olet.
  Jděte smrdět jinam.
  Práce nesmrdí.
  Peníze nesmrdí.
12. Corpus delicti.
  Předmět lásky.
  Doličný předmět.
  Předmětem je výsledek.
13. Quot capita,tot sententiae.
  Kolik hlav, tolik názorů.
  Kolik odsouzených, tolik hlav.
  Po bitvě každý generálem (velitelem).
   

Zpět